L’ANACAM to założona w 1972r. organizacja, skupiająca przedsiębiorcόw, zajmujących się konstrukcją, montażem i serwisem wszelkiego rodzaju dźwigόw (wind, wyciągόw, schodόw ruchomych i chodnikόw, itp.) Należą do niej rόwnież firmy produkujące elementy składowe wind. Na terytorium Włoch reprezentuje ją 19 regionalnych oddziałόw operacyjnych; jest organizacją bezpartyjną z centralą w Rzymie. ANACAM obecnie zrzesza ponad 600 przedsiębiorstw przemysłowych i rzemieślniczych, działających w branży dźwigowej. Liczba jej członkόw stale się powiększa. Przedsiębiorstwa zrzeszone to w sumie ponad 450.000 urządzeń i 60.000.000 osób przewożonych dziennie, rόwnież te dane prezentują nieustanną tendencję wzrostową, obejmując 70 % całkowitego parku maszynowego i zatrudniając około 15 000 wysoko wykwalifikowanych pracowników (źródło CENSIS ). W interesie przedsiębiorstw, ANACAM nawiązuje i utrzymuje dobre stosunków z właściwymi instytucjami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi ; sprzyja rozwojowi sektora poprzez dostarczanie narzędzi wspomagających firmy, oferując wsparcie w zakresie zagadnień technicznych i normatywnych.